Улс хоорондын буухиа шуудангийн үйлчилгээ
Д/д Тусгай зөвшөөрөл
эзэмшигчдийн нэрс
Үйлчилгээний хамрах хүрээ
1 Карголинк ХХК Улаанбаатар хот-ARAMEX HKG, Улаанбаатар хот- CDEK Russia
2 Ди Эйч Эл ХХК
Лиценз дууссан
Улаанбаатар хот, Дархан-Уул, Орхон аймгуудад - DHL
3 Туушин ХХК
Лиценз дууссан
Улаанбаатар хот - FedEx, TNT
4 Туушин 2 ХХК
Лиценз дууссан
Улаанбаатар хот - Fedex
5 Централ Экспресс ХХК
Лиценз дууссан
Улаанбаатар хот - OCS
6 Эс ЭФ Эм Эл ХХК
Лиценз дууссан
Улаанбаатар хот - SFExpress
7 Монголиан эйр транспорт ХХК
Лиценз дууссан
Улаанбаатар хот - TNT
8 Сэлэнгэ групп ХХК
Лиценз дууссан
Улаанбаатар хот - UPS
9 Монгол шуудан
Лиценз дууссан
Монгол улс-EMS
10 Систем
Лиценз дууссан
WORLDWIDE
© 1995-2022
ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ
ЗОХИЦУУЛАХ ХОРОО