Улс хоорондын буухиа шуудангийн үйлчилгээ
Д/д Тусгай зөвшөөрөл
эзэмшигчдийн нэрс
Үйлчилгээний хамрах хүрээ
1 Карголинк ХХК Улс хооронд
2 Ди Эйч Эл ХХК Улаанбаатар хот, Дархан-Уул, Орхон аймгуудад - DHL
3 Туушин ХХК Улаанбаатар хот - FedEx, TNT
4 Туушин 2 ХХК Улаанбаатар хот - Fedex
5 Централ Экспресс ХХК Улаанбаатар хот - OCS
6 Монголиан эйр транспорт ХХК Улаанбаатар хот - TNT
7 Сэлэнгэ групп ХХК Улаанбаатар хот - UPS
8 Монгол шуудан 197 улс
© 1995-2018
ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ
ЗОХИЦУУЛАХ ХОРОО