Улс хоорондын буухиа шуудангийн үйлчилгээ
Д/д Тусгай зөвшөөрөл
эзэмшигчдийн нэрс
Үйлчилгээний хамрах хүрээ
1 Ди Эйч Эл ХХК Улаанбаатар хот, Дархан-Уул, Орхон аймгуудад - DHL
2 Туушин ХХК Улаанбаатар хот - Fedex
3 Туушин 2 ХХК Улаанбаатар хот - Fedex
4 Централ Экспресс ХХК Улаанбаатар хот - OCS
5 Монголиан эйр транспорт ХХК Улаанбаатар хот - TNT
6 Сэлэнгэ групп ХХК Улаанбаатар хот - UPS
7 Монгол шуудан 197 улс
© 1995-2017
ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ
ЗОХИЦУУЛАХ ХОРОО