Шуудангийн үндсэн үйлчилгээ эрхлэгчид
Д/д Тусгай зөвшөөрөл
эзэмшигчдийн нэрс
Үйлчилгээний хамрах хүрээ
1 Рояалпост ХХК Улаанбаатар хот
2 Скай пост ХХК Улаанбаатар хот
3 Түгээмэл шуурхай шуудан ХХК Улаанбаатар хот, Эрдэнэт хот
4 Улаанбаатар Шуудан ХХК Улаанбаатар хот
5 Монгол шуудан 197 Улс
© 1995-2017
ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ
ЗОХИЦУУЛАХ ХОРОО