Шуудангийн үндсэн үйлчилгээ эрхлэгчид
Д/д Тусгай зөвшөөрөл
эзэмшигчдийн нэрс
Үйлчилгээний хамрах хүрээ
1 Рояалпост ХХК
Лиценз дууссан
Улаанбаатар хот
2 Скай пост ХХК
Лиценз дууссан
Улаанбаатар хот
3 Түгээмэл шуурхай шуудан ХХК
Лиценз дууссан
Улаанбаатар хот, Эрдэнэт хот
4 Улаанбаатар Шуудан ХХК
Лиценз дууссан
Улаанбаатар хот
5 Монгол шуудан 197 Улс
© 1995-2021
ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ
ЗОХИЦУУЛАХ ХОРОО