Байгууллагын танилцуулга
Төрөл Улс хоорондын шуудангийн илгээлтийн үйлчилгээ эрхлэх
Байгууллагын нэр Эйр пасифик ХХК
Хамрах хүрээ Монгол улс- Холбооны Бүгд Найрамдах Герман Улс
Товч танилцуулга

Монгол улс- Холбооны Бүгд Найрамдах Герман Улсын хооронд Улс хоорондын илгээлтийн үйлчилгээ эрхэлнэ

Холбоо барих Комплекс импорт компанийн байр, 20 дугаар хороо Баянгол дүүрэг, УБ 16000, Монгол улс
© 1995-2022
ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ
ЗОХИЦУУЛАХ ХОРОО