Байгууллагын танилцуулга
Төрөл Улс хоорондын буухиа шуудангийн үйлчилгээ
Байгууллагын нэр Карголинк ХХК
Хамрах хүрээ Улс хооронд
Товч танилцуулга

Олон улсын буухиа шуудангийн үйлчилгээ

Холбоо барих 80306306, 90102030, 99198253, aircargo@cargolink.mn
© 1995-2018
ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ
ЗОХИЦУУЛАХ ХОРОО