Байгууллагын танилцуулга
Төрөл Улс хоорондын буухиа шуудангийн үйлчилгээ
Байгууллагын нэр Карголинк ХХК
Хамрах хүрээ Улаанбаатар хот-ARAMEX HKG, Улаанбаатар хот- CDEK Russia
Товч танилцуулга

Олон улсын буухиа шуудангийн үйлчилгээ

Холбоо барих 75100900, 85100300,96100300, aramex@cargolink.mn
© 1995-2021
ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ
ЗОХИЦУУЛАХ ХОРОО