Байгууллагын танилцуулга
Төрөл Улс хоорондын шуудангийн илгээлтийн үйлчилгээ эрхлэх
Байгууллагын нэр Кимүши ХХК
Хамрах хүрээ Монгол Улс - АНУ, Монгол Улс - БНСУ
Товч танилцуулга

Холбоо барих
© 1995-2021
ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ
ЗОХИЦУУЛАХ ХОРОО