Байгууллагын танилцуулга
Төрөл Улс хоорондын шуудангийн илгээлтийн үйлчилгээ эрхлэх
Байгууллагын нэр ВИПМК ХХК
Хамрах хүрээ Монгол Улс - БНСУ
Товч танилцуулга

Холбоо барих Монгол Улс,Улаанбаатар хот,13373,Олзвойн гудамж-6-0. Алекс ХХК-ийн Жүли төвийн байр. Утас:452850, 88114767. Факс: 452850 vip_home999@yahoo.com
© 1995-2021
ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ
ЗОХИЦУУЛАХ ХОРОО